Mua thẻ

Chọn mệnh giá

 • 20.000 đ

  Giá
  20.000 đ
 • 50.000 đ

  Giá
  50.000 đ
 • 100.000 đ

  Giá
  100.000 đ
 • 200.000 đ

  Giá
  200.000 đ
 • 300.000 đ

  Giá
  300.000 đ
 • 400.000 đ

  Giá
  400.000 đ
 • 500.000 đ

  Giá
  500.000 đ
 • 1.000.000 đ

  Giá
  1.000.000 đ
 • 2.000.000 đ

  Giá
  2.000.000 đ
 • 5.000.000 đ

  Giá
  5.000.000 đ
 • 10.000.000 đ

  Giá
  10.000.000 đ

Thông tin nhận thẻ
Đề nghị quý khách điền chính xác địa chỉ email để tránh nhầm lẫn và mất thẻ.